Immunologie.webwetenschap.nl

STUDEER, LEES, LEER EN VERWONDER.

Animatie bij de werking van bloedcellen

Witte bloedcellen

Witte bloedcellen zijn maar een klein deel van het bloed, toch zijn ze een heel belangrijk deel. Ze zijn namelijk van groot belang in het immuunsysteem. Witte bloedcellen spelen daarnaast ook nog een rol bij sommige allergieën (Smits, Waas, Bos, & Kalverda, Afweer, 2008).


Figuur 7 Foto van witte bloedcel(rechts) en rode bloedcel(links) (bloedcel, 2014)

Witte bloedcellen maken ziekteverwekkers onschadelijk door ze in te sluiten en onschadelijk te maken. Een ander type witte bloedcellen reageert op een ziekteverwekker door antistoffen te maken. De antistoffen die de witte bloedcellen maken herkennen de eiwitten die op de ziekteverwekker zitten en weten dat deze niet in het lichaam horen. De eiwitten die niet in je lichaam thuis horen noemen we antigenen. De witte bloedcellen maken tegen deze antigenen antistoffen aan en de antistoffen hechten zich aan de antigenen. De ziekteverwekker is dan onschadelijk gemaakt (Smits, Waas, Bos, & Kalverda, Afweer, 2008).

 

Er zijn veel verschillende soorten witte bloedcellen en de tabel hieronder geeft een mooi overzicht van de verschillende soorten.

Soort

Percentage

Beschrijving

Neutrofielen

50-70%

Neutrofielen zijn belangrijk bij de eerste afweer tegen infectie en ontstekingsreacties. De pus in en rondom de wond is vaak het gevolg van neutrofielen activiteit.

Eosinofielen

2-5%

Eosinofielen spelen een belangrijke rol bij de bestrijding van infecties door kleine organismen(parasieten). Veel eosinofielen is vaak ook een teken dat je een infectie van een parasiet hebt.

Basofielen

<1%

Basofielen zijn verantwoordelijk voor allergische reacties. Basofielen maken een stofje(histaminen) vrij die een ontsteking veroorzaken.

Lymfocyten

20-40%

Lymfocyten zijn belangrijk bij de specifieke immuunreactie. Er zijn ook veel verschillende lymfocyten: T-lymfocyten zijn bijvoorbeeld T- helpercellen, cytoxische t-cellen er zijn ook B-Lymfocyten dit zijn de natural killer cellen en de plasmacellen.

Monocyten

3-6%

Monocyten zijn een soort kleine stofzuigers en lijken een beetje op neutrofielen. Monocyten leven langer en wanneer ze iets opgezogen hebben laten ze dat zien aan de T-cellen. De t-cellen onthouden dit en kunnen de volgende keer de ziekteverwekker sneller vernietigen.

Macrofagen

Monocyten zijn eigenlijk macrofagen en worden zo genoemd als ze vanuit het bloed naar andere weefsel verplaatsen.

Dendritische cel

Heeft vooral functie als een antigen presenterende cel.

 

Tabel 1 Een overzicht van verschillende soorten witte bloedcellen met hun functie. (bloedcel, 2014)

 


 

Bronnen bij dit artikel

Berents, W., Smits, G., & Waas, B. (2003). De bloedsomloop. In Malmberg, Biologie voor jou. 's-Hertogenbosch: Malmberg.

bloedcel, W.-W. (2014, Juli 1). Witte bloedcel. Opgeroepen op Augustus 1, 2014, van Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_bloedcel

Smits, G., Waas, B., Bos, A., & Kalverda, O. (2008). Afweer. In G. Smits, B. Waas, A. Bos, & O. Kalverda, Biologie voor jou (pp. 138-141). 's-Hertogenbosch: Malmberg.

Smits, G., Waas, B., Bos, A., & Kalverda, O. (2008). Bloedgroepen. In Malmberg, Biologie voor jou (pp. 142-145). 's-Hertogenbosch: Malmberg. 


Vragen bij de theorie witte bloedcellen.

1. Wat doen witte bloedcellen in je lichaam?

2. Wie maken de antigenen in je lichaam?

3. Wie maken de antistoffen in je lichaam?

Snap jij het?

Gemaakt door Jacko van de Wetering Student LVO Biologie studentnummer:s1026220