Immunologie.webwetenschap.nl

STUDEER, LEES, LEER EN VERWONDER.

Evaluatie van de website

Evaluatie leerlingen.

 

 

Percentage

Nr.

Vraag

Oneens

Beetje eens

Mee eens

1

Ik vind de opdrachten van immunologie leuk.

5%

25%

70%

2

Ik vind de website van immunologie duidelijk opgebouwd.

40%

30%

30%

3

Ik vind de lessen van immunologie saai.

60%

25%

15%

4

Ik vind de lessen van immunologie leuker met deze opdrachten.

0%

0%

100%

5

Ik denk dat ik een beter cijfer krijg als ik deze opdrachten heb gedaan.

10%

70%

20%

6

Ik vind de animaties bij de opdrachten erg handig om de stof te begrijpen.

5%

20%

75%

7

Ik vind de vragen bij de theorie moeilijk.

80%

0%

20%

8

Ik werk liever uit het gewone hand- en werkboek.

90%

0%

10%

9

Ik vind het fijn als we vaker opdrachten op deze manier maken.

10%

0%

90%

10

Ik vind het vak biologie leuker door deze opdracht.

10%

10%

80%

 

Producent evaluatie.

Plan van aanpak

Actie

Voldaan

Benodigde tijd

Doelgroep vaststellen

Ja

5 min

Leerdoelen formuleren

Ja

10 min

Theorie verzamelen.

Ja

300 min

Theorie categoriseren.

Ja

180 min

Opdrachten bij theorie maken.

Ja

60 min

Website bouwen.

Ja

30 min

Theorie en opdrachten op website plaatsen

Ja

100 min

Bronnen koppelen aan theorie

Ja

15 min

Animaties aan de theorie koppelen.

Ja

10 min

Powerpoint bij de les maken

Ja

50 min

Totale tijdsduur

660 min

 

Het vaststellen van de doelgroep is gedaan voordat de theorie is verzameld en gebeurd aan de hand van de opdracht bij de module. De leerdoelen zijn geformuleerd door kerndoelen te vergelijken met de eigen doelen van deze opdracht. De website heeft meer informatie en er kunnen meer leerdoelen worden geformuleerd maar voor de duidelijkheid van de opdracht zijn alleen de leerdoelen geformuleerd die overeenkomen met het onderdeel bloed.

De theorie is verzameld uit handboeken van biologie voor jou en op internet is gebruik gemaakt van Wikipedia, de praktijk en digitale leermiddelen. Bij de figuren en bronnen zijn ook de bronnen vermeld omdat deze de theorie verduidelijken. De animaties zijn naast alternatief ook een bron van theorie die benodigd is voor de opdrachten.

De opdrachten zijn gemaakt aan de hand van de theorie en hier is rekening gehouden met het niveau van de leerlingen en hun competentie in begrijpend lezen en het koppelen van gegevens.

Het bouwen van de website is het minst intensieve deel geweest van alles. Door mijn ervaring kon ik dit vrij snel doen. Hierbij heb ik bij het eerste inlevermoment de opdracht te gemakkelijk opgevat en de website slecht gemaakt. Onduidelijke structuur en bronvermelding niet gekoppeld aan de artikelen. Het plaatsen van de theorie, opdrachten en materialen heeft hierdoor onnodig meer tijd gekost.

Tijdens het verbeteren van de opdracht kwam ik ook meer animaties tegen die beter pasten bij de theorie op de website. Hierdoor kunnen leerlingen in het volgende schooljaar de opdrachten makkelijker maken.

De powerpoint is handig bij de start van de les en het koppelen van opdrachten aan de website en andersom. Op deze manier kunnen leerlingen hun eigen manier van leren kiezen.

Materiaal en lessen.

De leerlingen vonden de opdrachten erg gemakkelijk en hadden deze snel af. De puzzelopdracht bij de opdracht zorgde er voor dat ik tijd had om extra opdrachten te bedenken voor de lessen. De leerlingen zorgden tijdens de les voor een positieve sfeer en hebben hard gewerkt aan het onderdeel. Tijdens aanpassing is er een practicum toegevoegd die kan worden gebruikt als extra opdracht voor leerlingen die de stof snel doorwerken.

Doelgroep en niveau

De website is gemaakt voor leerlingen van het VMBO KGT en BBL. Het lesmateriaal en practica zijn samengesteld uit meerdere bronnen die op de website vermeld staan.

Leerdoelen van deze website

·         De leerlingen kennen de functie en bestanddelen van het bloed.

·         De leerling kent de belangrijkste bloedgroepen A, B, AB en O.

·         De leerling begrijpt dat bloed een afweerreactie kan opwekken en dat een goede bloedtransfusie van levensbelang is.

·         De leerlingen kennen de verschillen tussen bloedgroepen.

Kerndoelen Mens en natuur

29. De leerling leert kennis verwerven over en inzicht te verkrijgen in sleutelbegrippen uit het gebied van de levende en niet-levende natuur, en leert deze sleutelbegrippen te verbinden met situaties in het dagelijks leven.

 

31. De leerling leert onder andere door praktisch werk kennis verwerven over en inzicht te verkrijgen in processen uit de levende en niet-levende natuur en hun relatie met omgevingen milieu (SLO, 2007).

Aanvullende leerdoelen voor maker.

Leerdoelen formuleren en leerlingen deze zelfstandig laten uitwerken.

Reflectie op producent en website vergroten doormiddel van enquête formulier toevoegen voor leerlingen.


Bronnen.

SLO. (2007, April). Concretisering kerndoelen mens en natuur. Opgeroepen op Juli 1, 2014, van SLO: http://www.slo.nl/downloads/archief/concr_menn.pdf/

Leerlingen evaluatie enquete

Gemaakt door Jacko van de Wetering Student LVO Biologie studentnummer:s1026220