Immunologie.webwetenschap.nl

STUDEER, LEES, LEER EN VERWONDER.

Bloed geven en bloed krijgen

Aangeboren cellulaire verdediging

Aangeboren cellulaire  verdediging

Neutrofielen

Neutrofielen vormen de grootste groep leukocyten en maken ongeveer 60% uit van het totale aantal leukocyten dat in een gezond lichaam aanwezig is. Neutrofielen zijn kort levende witte bloedcellen die zowel in het bloed als in ons weefsel voorkomen. Deze cellen vormen daar de primaire immuunrespons die maakt dat infecties snel gecontroleerd worden. Neutrofielen fagocyteren bacteriën en schimmels zorgen ervoor dat deze vernietigd worden.

Macrofagen

Een macrofoog is een grote cel die in staat is resten van dode of beschadigde lichaamseigen cellen, te veranderen in intercellulair materiaal. Een macrofaag vernietigd lichaamsvreemde cellen door ze  in zich op te nemen door middel van fagocytose.

Eosinofielen

Eosinofielen zijn van groot belang bij het vernietigen van parasieten. Dit doen ze door eerst aan de parasiet te binden en vervolgens de celwand te beschadigen door middel van oxidatieve reacties.

Dendritische cellen

 

Dendritische cellen controleren voortdurend het lichaam op de aanwezigheid van pathogenen. Dendritische cellen liggen op plaatsen waar pathogenen binnendringen, zoals huid en slijmvliezen. Zodra een dendritische cel een pathogeen tegenkomt zal hij geactiveerd worden. De dendritische cel maakt dan cytokines en chemokines aan die het pathogeen onschadelijk proberen te maken.

Snap jij het?

Gemaakt door Jacko van de Wetering Student LVO Biologie studentnummer:s1026220